Onze organisatie


 

Vrienden Diergeneeskunde onderdeel van het U-fonds 

Het Fonds op Naam Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht werd in maart 2016 opgericht om maatschappelijk relevante en algemeen nut beogende onderzoeks- en onderwijsprojecten binnen de thema’s diergezondheid, dierwelzijn en gespecialiseerde patiëntenzorg voor dieren mogelijk te maken. Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht is hiermee onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde en is ondergebracht bij het Utrechts Universiteitsfonds ("U-fonds").

Het Utrechts Universiteitsfonds is door alumni in 1886 opgericht en daarmee het oudste Universiteitsfonds van Nederland. Het fonds is van oudsher de plek waar alumni, studenten en medewerkers samenkomen om zich sterk te maken voor een bloeiend Utrechts academisch klimaat. Het fonds steunt studentenactiviteiten en maakt bijzondere voorzieningen mogelijk voor wetenschap en onderwijs waar overheidsfinanciering niet in voorziet.