Over ons


Onze dieren verdienen de beste zorg. Zorg als het gaat om de gezondheid, het welzijn maar ook specialistische zorg. In Nederland zijn we daar best goed in, maar het kan nog beter. Dat betekent dat we vernieuwende wetenschap moeten blijven doen, en daarvoor is geld nodig. Vrienden Diergeneeskunde probeert die gelden middels crowdfunding beschikbaar te krijgen en gaat op zoek naar fondsen voor haar activiteiten.

Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht is in maart 2016 opgericht. Juist om de maatschappelijke relevante en algemeen nut beogende onderzoeksprojecten binnen de thema’s diergezondheid, dierwelzijn en gespecialiseerde patiëntenzorg voor dieren mogelijk te maken. Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht is onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde en wordt ondersteund door het Utrechts Universiteitsfonds.

Het Utrechts Universiteitsfonds is door alumni in 1886 opgericht en daarmee het oudste Universiteitsfonds van Nederland. Het fonds is van oudsher de plek waar alumni, studenten en medewerkers samenkomen om zich sterk te maken voor een bloeiend Utrechts academisch klimaat. Het fonds steunt studentenactiviteiten en maakt bijzondere voorzieningen mogelijk voor wetenschap en onderwijs waar overheidsfinanciering niet in voorziet.

Het Utrechts Universiteitsfonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat uw gift volledig ten goede komt aan het doel waaraan u geeft.