Normal e2d968deef77ea0009f8722120ce9b8ed740e5cb

Hoe is het nu met het onderzoek naar hulphonden bij PTSS? Een update!

23 August 2018 23:40

Beste lezer,

In september 2017 is het V-PWR project, ‘Veterans with Post-traumatic Stress disorder Working dog Research, van start gegaan. Door middel van dit bericht willen wij u graag op de hoogt houden van de ontwikkelingen in het project die met uw hulp zijn bereikt.

Het doel van V-PWR was om de invloed van hulphonden op veteranen met PTSS uitgebreid te bestuderen, en dus de ontwikkeling van deze honden te steunen. Om dit doel te bereiken zijn meerdere onderzoeken binnen V-PWR bedacht, waarvan het 1e onderzoek al is afgerond. Bij dit onderzoek is in kaart gebracht wat andere onderzoekers wereldwijd al hadden onderzocht aan PTSS hulphonden, en hoe wij hierin verder konden gaan. De conclusie was dat er al een goede basis is gelegd, maar dat verder onderzoek met nieuwe technieken noodzakelijk was om de band tussen veteraan en hond echt goed te begrijpen.

In 2018 zijn wij dan ook bezig geweest met het voorbereiden van vervolgonderzoeken. Dit zodat alles gereed zou zijn wanneer de onderzoeken starten. Nieuwe meetmethoden zijn bijvoorbeeld uitgeprobeerd, waaronder verschillende draagbare apparaten (smarthorloges). Dit vonden wij belangrijk  omdat mens en hond zo bestudeerd kunnen worden zonder dat zij daar last van hebben. Ook is er overleg geweest met de medisch ethische toetsingscommissie. Zij hebben onze onderzoek ideeën beoordeeld en de uitvoering ervan goedgekeurd. Tot slot zijn er dit jaar via Vrienden Diergeneeskunde voldoende financiële toezeggingen gedaan om het gehele onderzoek uit te voeren. Zie ook de projectpagina (www.vriendendiergeneeskunde.nl/hulphonden) voor individuele reacties en nieuws. Hiervoor onze oprechte dank aan alle partners en donateurs. Vanaf dit najaar tot 2021 willen wij ons dan ook richten op het in contact komen met en volgen van veteranen en hulphonden, om samen met hen onderzoek te gaan doen naar wat hun samenwerking zo speciaal maakt.

Ons 1e artikel (Engels) kunt u hier lezen,

 

Met vriendelijke groet,

E.A.E. (Emmy) van Houtert MSc

Dr. N. (Nienke) Endenburg

Dr. J.J. (Joris) Wijnker

Prof. Dr. Ir. T.B. (Bas) Rodenburg

Prof. Dr. E. (Eric) Vermetten

 

In samenwerking met