Hulphonden voor veteranen met PTSS

van totaal € 470.000 (68%)

   Hallo, wat leuk dat je op mijn pagina komt kijken! 

Het positieve effect van dieren

De omgang met dieren staat inmiddels bekend als heel goed voor mensen met verschillende fysieke of psychische klachten of aandoeningen. Heb je zelf een hechte band met een dier (gehad)? Dan weet je vast uit eigen ervaring hoe fijn dat is, vooral op het moment dat jij je niet lekker voelt.

Het Veteranen-PTSS-Werkhonden-Research Project: V-PWR

Zo zijn er sinds 2012 een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. Deze training en plaatsing wordt met name gedaan door St. Hulphond Nederland en de resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Echter, deze zijn vooral gebaseerd op subjectieve ervaringen en zelfreflectie. Dat is weliswaar erg belangrijk, maar maakt het moeilijk om een behandelmethode te ontwikkelen die voor zo veel mogelijk veteranen van toepassing is én goed aansluit bij de individuele behoeftes. 

Daarom willen mijn team en ik op een meetbare manier inzicht verkrijgen in de relatie tussen veteraan en hond. Waarom en hoe ontstaat de relatie en waaraan kan ik de kwaliteit en effect van de relatie vaststellen. Om deze reden zijn wij een nauwe samenwerking aangegaan met St. Hulphond Nederland als een uitgangspunt voor ons onderzoeksproject. Op die manier kunnen wij bijdragen aan behandelmethodes waarmee veteranen en ook civiele patiënten met PTSS straks nog beter geholpen kunnen worden. 

Maak het verschil

Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en ondersteun mijn onderzoek. Wanneer je meer dan € 25,- doneert kan je de V-PWR batch toegezonden krijgen (zie rechts van deze pagina) om je steun en verbintenis aan het project uit te dragen.

Met een diervriendelijke groet, 

Joris

P.S. Ken je iemand die dit project net zo belangrijk vindt als jij en ik? Deel dan deze pagina via social media.

 

 

  Wie ik ben

Ik ben dr. Joris Wijnker, Universitair docent bij het Institute for Risk Assessment Sciences – Veterinaire Volksgezondheid van de Faculteit Diergeneeskunde. Daarnaast ben ik werkzaam als reserveofficier in de functie van Brigade-dierenarts bij het Operationeel Ondersteuningscommando Land van de Koninklijke Landmacht.

Meer over mij weten? Kijk dan hier.

 

Het probleem

Menig militair beleeft ingrijpende gebeurtenissen tijdens een uitzending naar een oorlogsgebied of tijdens een vredesmissie. Soms zijn deze ervaringen dusdanig traumatisch, dat de veteraan er ook na afloop van de missie onder lijdt. De ervaring - het trauma - met de bijbehorende angsten en gevoelens van machteloosheid wordt voortdurend herbeleefd en maakt een normaal leven bijna onmogelijk. Deze aandoening staat bekend als posttraumatische stress stoornis (PTSS) en belemmert talloze terugkerende veteranen in hun dagelijkse leven en vormt ook een zware belasting voor hun familie en directe omgeving. 

Naast de standaard psychologische interventies blijkt de inzet van hulphonden zeer beloftevol en effectief in de behandeling van PTSS bij veteranen. Gestart in 2012 zijn er tot op heden meerdere honden geplaatst via St. Hulphond Nederland. Vooral vanuit de psychosociale hoek werden al vele goede resultaten geboekt.

De effecten van de inzet van hulphonden zijn tot nu toe echter vooral gebaseerd op subjectieve meetmethodes (denk hier aan vragenlijsten en zelfreflectie). Natuurlijk buitengewoon nuttig, maar om de optimale matching tussen veteraan en hond te vinden en het grootste effect te kunnen bereiken door de inzet van een hulphond, zijn er objectieve metingen en daarmee betrouwbare onderbouwingen nodig.

Het V-PWR Projectteam

Om dit onderzoek goed te kunnen doen is er een projectteam gevormd met daarin de nodige expertise en slagkracht. Dit team bestaat uit:

  • Emmy van Houtert, MSc en kandidaat promovenda, Fac. DGK, dept. Dier in Wetenschap en Maatschappij (DWM);
  • Dr. Nienke Endenburg, Fac. DGK, DWM;
  • Prof. dr. Ir. Hans Heesterbeek, Fac. DGK, Hoofd departement DWM;
  • Prof. dr. kolonel-arts Eric Vermetten, OC MGGZ / LUMC;
  • (R) majoor-dierenarts dr. Joris Wijnker, IRAS-VV

Wat wij willen doen

Wij willen meer en beter inzicht verkrijgen in de interactie tussen veteraan en hulphond. In het begin richten wij ons b.v. op het meten van een aantal psychofysiologische parameters zoals hartslag, bloeddruk, (nachtelijke) activiteit, acceleratie, huidtemperatuur, huid-elektrische activiteit.

Met de inzet van o.a. smartwatches willen wij de psychofysiologische status van de veteranen inzichtelijk krijgen, en hiermee de werking van de interactie tussen hond en veteraan onderzoeken.

In de toekomst willen wij ons onderzoek uitbreiden door gedrag of andere neurocognitieve en biologische variabelen (aandacht, geheugen of hormoonspiegels zoals cortisol en oxytocine) bij zowel mens als hond te meten. Met deze gedragsobservaties en hormoonspiegelmetingen bij de hond kan ook een beeld worden gevormd van het effect van de inzet van de hond als hulphond op het dierwelzijn. Dit verdient natuurlijk vanuit een veterinair perspectief extra de aandacht.

Het eindresultaat

Wij willen toe naar een vorm van behandeling waarin de hulphond de veteraan optimaal kan helpen – en zowel hond als veteraan in een optimale staat van welzijn verkeren.

 

Het V-PWR onderzoeksproject kost in totaal €470.000. Een aantal partners ondersteunen ons al, waaronder het Karel Doormanfonds – steunfonds voor marinepersoneel, de Triodos Foundation, het Utrechts Universiteitenfonds, en Royal Canin.

Echter, we zijn er nog niet helemaal. Daarom willen wij door middel van deze crowdfunding actie €25.000 ophalen.