Hulphonden voor veteranen met PTSS

Streefbedrag behaald
van totaal € 280.000 (122%)
Project is afgesloten

   Hallo, wat leuk dat je op mijn pagina komt kijken! 

Het positieve effect van dieren

De omgang met dieren staat inmiddels bekend als heel goed voor mensen met verschillende fysieke of psychische klachten of aandoeningen. Heb je zelf een hechte band met een dier (gehad)? Dan weet je vast uit eigen ervaring hoe fijn dat is, vooral op het moment dat jij je niet lekker voelt.

Het Veteranen-PTSS-Werkhonden-Research Project: V-PWR

Zo zijn er sinds 2012 een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. Deze training en plaatsing wordt met name gedaan door St. Hulphond Nederland en de resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Echter, deze zijn vooral gebaseerd op subjectieve ervaringen en zelfreflectie. Dat is weliswaar erg belangrijk, maar maakt het moeilijk om een behandelmethode te ontwikkelen die voor zo veel mogelijk veteranen van toepassing is én goed aansluit bij de individuele behoeftes. 

Daarom willen mijn team en ik op een meetbare manier inzicht verkrijgen in de relatie tussen veteraan en hond. Waarom en hoe ontstaat de relatie en waaraan kan ik de kwaliteit en effect van de relatie vaststellen. Om deze reden zijn wij een nauwe samenwerking aangegaan met St. Hulphond Nederland als een uitgangspunt voor ons onderzoeksproject. Op die manier kunnen wij bijdragen aan behandelmethodes waarmee veteranen en ook civiele patiënten met PTSS straks nog beter geholpen kunnen worden. 

Maak het verschil

Wil jij er ook voor zorgen dat veteranen met PTSS nog beter geholpen gaan worden door de gerichte inzet van hulphonden? Maak dan het verschil en ondersteun mijn onderzoek. Wanneer je meer dan € 25,- doneert kan je de V-PWR batch toegezonden krijgen (zie rechts van deze pagina) om je steun en verbintenis aan het project uit te dragen.

Met een diervriendelijke groet, 

Joris

P.S. Ken je iemand die dit project net zo belangrijk vindt als jij en ik? Deel dan deze pagina via social media.

 

 

  Wie ik ben

Ik ben dr. Joris Wijnker, Universitair docent bij het Institute for Risk Assessment Sciences – Veterinaire Volksgezondheid van de Faculteit Diergeneeskunde. Daarnaast ben ik werkzaam als reserveofficier in de functie van Brigade-dierenarts bij het Operationeel Ondersteuningscommando Land van de Koninklijke Landmacht.

Meer over mij weten? Kijk dan hier.

 

Het probleem

Dagelijks zetten militairen zich in voor een veilige en stabiele wereld. Essentieel werk dat fysiek en mentaal het uiterste van ze vergt, vooral ook omdat zij soms getuige moeten zijn van de meest verschrikkelijke gebeurtenissen. Met als gevolg dat menig militair thuiskomt met een knauw, die kan uitgroeien tot PTSS. Deze veteranen verdienen alle steun die mogelijk is.

 

Wat is ons doel? 

Het doel van het V-PWR project is om zo veel mogelijk veteranen met PTSS te helpen, met speciale aandacht voor degene die in de huidige setting “uitbehandeld” zouden zijn. De inzet van een hulphond kan voor deze groep mogelijk leiden tot een duidelijke verbetering in de kwaliteit van leven.

 

Hoe gaan we dat doen? 

Al eeuwen fungeren honden als mascotte voor militairen die op uitzending zijn. Ze bieden troost, afleiding en gezelschap. Maar dat honden ook bij thuiskomst iets kunnen betekenen voor (oud-) militairen en hun familieleden is nog niet zo lang bekend. Sinds 2012 worden hulphonden opgeleid en geplaatst bij veteranen met PTSS, om zo deze (oud-) militairen in hun behandeling te ondersteunen. Het positieve effect is heel duidelijk, maar vooral gebaseerd op subjectieve ervaringen en zelfreflectie. Daarom willen we dit wetenschappelijk en concreet gaan onderbouwen.

 

V-PWR Fase 1

Het V-PWR project, gestart eind 2017 vanuit de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, richt zich in eerste instantie op het verkrijgen van nog meer inzicht in de interactie tussen veteraan en hulphond. Dit willen wij doen door de interactie meetbaar te maken via parameters als hartslag, bloeddruk en bewegingspatroon, maar ook door het meten van het stresshormoon cortisol of het hormoon oxytocine, wat verantwoordelijk is voor sociale binding. Zodra wij weten hoe de samenwerking tussen hond en veteraan écht werkt kunnen wij ons in het vervolg richten op een optimale matching tussen veteraan en hond.

Deze eerste stap is inmiddels gezet, dankzij de brede steun van verschillende partners en publieke belangstelling. Op dit moment zijn wij dan ook volop bezig met de uitvoering van het bovengenoemde project.

 

V-PWR Fase 2

Nu dat wij met de eerste stap goed onderweg zijn, kunnen wij beginnen aan de voorbereidingen van stap twee. Daarin willen wij een halsband ontwikkelen met een slimme meter, die via allerlei indicatoren zoals beweging, hartslag of bloeddruk digitaal bijhoudt hoe de hond zich voelt. Een vergelijkbare meting bij de mens met een smartwatch kan aantonen wat de interactie tussen mens en dier teweegbrengt. Op deze manier kan de veteraan precies zien wat er gebeurt en wordt de interactie tussen hem en zijn hond nog verder verbeterd. Hierdoor kan hij zich met meer vertrouwen onafhankelijk en vrij gaan bewegen.

Een dergelijke technologie kunnen wij vervolgens grootschalig gaan inzetten om de trainingen van hulphonden af te stemmen op de individuele welzijnsbehoeften van de hond – met als resultaat een gezonde, enthousiaste hond die zijn veteraan nog beter kan helpen.

Uiteindelijk willen wij ook gaan kijken of PTSS bij veteranen mogelijk voorkomen kan worden. Dit door hulphonden al tijdens een uitzending in te zetten om militairen te ondersteunen. De dan beschikbare technologie zou het mogelijk maken om het verwachte positieve effect ook werkelijk te meten, met als resultaat dat hulphonden steeds breder en effectiever ingezet kunnen worden in de strijd tegen PTSS bij veteranen.

 

 

Het V-PWR onderzoeksproject kost in totaal €480.000. Een aantal partners ondersteunen ons al, waaronder het Karel Doormanfonds – steunfonds voor marinepersoneel, de Triodos Foundation, het Utrechts Universiteitenfonds, het K.F. Hein Fonds, Royal Canin en natuurlijk onze geweldige Vrienden. 

Echter, we zijn er nog niet helemaal. Daarom hebben wij ook jouw hulp nodig.