Normal b5cd4743f1f04d7425af2dd916f28dcd77f87d7c

Landelijke uitrol LED vanaf 1 januari 2019 een feit!

24 December 2018 00:00

Fantastisch nieuws! Dankzij de geweldige steun van de Stichting Abri voor Dieren, de Dierenbescherming, Stichting DierenLot, de Koninklijke Hondenbescherming, Triodos Foundation, K.F. Hein Fonds, de Manders-Brada Stichting en de Moyra Stava-Morena Stichting, zal het Landelijke Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) vanaf 1 januari 2019 voor alle dierenartsen in Nederland gratis beschikbaar zijn. Dit ongeacht welke diersoort de dierenartsen behandelen.

Zonder de bijdrage van deze organisaties was dit niet mogelijk geweest.

Namens Vrienden Diergeneeskunde en het gehele team van het LED, heel veel dank voor alle steun! 

Wat is het Landelijke Expertisecentrum Dierenmishandeling

Het LED is een initiatief van de faculteit Diergeneeskunde, het NFI en Bureau Beke. Het LED heeft als doelstelling om dierenmishandeling grondig aan te pakken en zowel op korte als op lange termijn te voorkomen. Indien een dierenarts twijfelt of een dier wel of niet mishandeld is, helpen wij hem of haar met de letselduiding. Dit is niet alleen belangrijk in het kader van dierenwelzijn, maar ook omdat dierenmishandeling vaak samen gaat met huiselijk geweld en kindermishandeling. Als er melding van dierenmishandeling gemaakt wordt, kan de politie die de zaak onderzoekt, ook achter de voordeur kijken om te zien hoe het met het welzijn van andere gezinsleden gesteld is.

De werkwijze, effectiviteit en toegankelijkheid van het LED zijn gedurende een pilot project in 2018* samen met 25 dierenartsen uitgebreid getest. Deze dierenartsen geven aan dat het LED hen helpt bij letselduiding en zij hierdoor vaker een melding bij 144 maken.  

Het LED voor dierenartsen

Dierenartsen kunnen gratis een persoonlijk LED account aanvragen. Indien zij twijfelen of een dier wel of niet mishandeld wordt, kunnen zij de relevante patiëntengegevens direct via de beveiligde website van het LED uploaden. Dit gebeurt anoniem, dus zonder dat er persoonsgegevens van de eigenaar van het betreffende dier worden meegestuurd. Het  expertpanel van het LED, bestaande uit forensisch experts van het NFI en gespecialiseerde dierenartsen van de faculteit Diergeneeskunde, bekijkt het ingezonden materiaal en geeft binnen 48 uur (twee werkdagen) een verklaring af of hier al dan niet sprake is van dierenmishandeling.  

Een melding maken
Als er sprake is van dierenmishandeling kan een dierenarts daarvan melding maken door het meldpunt 144 te bellen. Het hele dossier met vragenlijst, (röntgen)foto’s en de brief van het expertpanel kan dan rechtstreeks bij 144 ingediend worden.

Voor meer informatie kijk op de website van het LED www.meldpuntLED.nl 

 

*De pilotfase in 2018 werd financieel ondersteund door de Koninklijke Honden-bescherming, het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.