Normal 50c887456b0d23c421006aadc007509d4861eb09

Aanpak dierenmishandeling stap verder door oprichting Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

20 November 2017 12:00

In Nederland zijn er signalen dat er een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Amerikaans en Engels onderzoek toont dit verband ook daadwerkelijk aan. Toch is aandacht in Nederland voor het herkennen van dierenmishandeling relatief nieuw en is het bij dieren soms lastig. Daarom lanceert de faculteit Diergeneeskunde a.s. woensdag het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED), een gecombineerde diergeneeskundige – forensische aanpak.

Vanaf 2011 zijn door de inzet van diverse maatregelen naar een verbeterde en ook hardere aanpak van dierenmishandeling en dierverwaarlozing stappen gezet. Nienke Endenburg, coördinator van het LED: ”Een kleine aanwijzing van dierenmisbehandeling kan al een signaal zijn voor de aanwezigheid van geweld binnen een gezin of daarbuiten. Het LED speelt in die signalering een essentiële rol. We mogen geweld geen kans geven, niet tegen mensen en zeker ook niet tegen dieren’.

Herkenning
Het herkennen van dierenmishandeling is nieuw en bij dieren soms lastig. Zo zijn door de vacht van een dier bijvoorbeeld blauwe plekken minder goed zichtbaar dan bij mensen. Het LED combineert kennis van gespecialiseerde dierenartsen en forensisch-medisch experts. Via een beveiligde website kunnen dierenartsen bij een vermoeden van dierenmishandeling, anoniem gegevens uploaden. De specialisten van het LED kunnen deze gegevens duiden om dierenmishandeling te onderscheiden van (zeldzame) aandoeningen, ongelukken en gevolgen van gedrag door het dier zelf of andere dieren. De gecombineerde beoordeling van dit expert panel zorgt voor diagnostiek die voldoet aan de hoogste eisen en voorkomt dat vermoedens verkeerd geduid worden. Vervolgens kan een dierenarts onderbouwd al dan niet een melding bij telefoonnummer 144 maken.

Relatie met huiselijk geweld
De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld is dermate sterk dat vroegtijdig ingrijpen van essentieel belang is om erger te voorkomen. Het LED voorziet in deze maatschappelijke vraag door voorlichting te geven en hier door bewustwording te creëren en is dus belangrijk om direct in het veld verandering teweeg te brengen. Voor de organisatie en de bemensing van het LED is geld nodig. Wil je daar ook een steentje aan bijdragen kan dat hier.  

Onderzoek

Binnen het LED zal wetenschappelijk onderzoek worden verricht naar het fenomeen dierenmishandeling in Nederland. Dit zal onder andere gebeuren met criminologen en psychologen.

Drijvende krachten achter het LED zijn de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Bureau Beke en het Nederlands Forensisch Instituut. De oprichting is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie &Veiligheid, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid en de Koninklijke Hondenbescherming.