Paardenemoties op je smartphone

Streefbedrag behaald
van totaal € 40.000 (114%)
Project is afgesloten

Hallo, 

wat fijn dat je op mijn pagina komt kijken!

Communiceren zonder woorden

Met paarden (en ezels!) communiceer je zonder woorden. Dat maakt de omgang met hen juist zo bijzonder. Maar stel je voor: je komt op een dag op stal, en je voelt dat er iets mis is met je paard.

Alleen... je weet het gewoon niet zeker. Dus wat doe je? Afwachten en het risico lopen dat het erger wordt? Of toch maar de dierenarts bellen, ook al is er misschien niets ernstigs aan de hand? Wist je dat je door de gezichtsuitdrukkingen van een paard of ezel te analyseren heel goed kunt inschatten hoeveel pijn hij echt heeft?

 Paardenwelzijn binnen handbereik

Wij willen deze techniek in een smartphone app zetten en samen met onze partner Stichting De Paardenkamp beschikbaar maken voor iedereen. Dus als jij straks onzeker bent of je paard (of ezel) nou pijn heeft of niet, hoef je alleen maar op je telefoon te kijken. En dat doe je toch al... ;-)

Daarnaast bevat de app een handige dagboek functie. Hierin kun je bijhouden hoeveel je paard gegeten heeft, hoeveel beweging hij heeft gehad, en welke verzorging of medicijnen hij nodig heeft. En natuurlijk kun je je gegevens eenvoudig delen!

Maak het verschil

Wil je ook zeker weten of je paard (of ezel) lekker in z’n vel zit? Maak dan het verschil en ondersteun, net als onze partners en sponsoren, ons project. Kijk op www.epwa.nl voor meer informatie en download de eerste versie van de app. 

Met een diervriendelijke groet, 

Thijs

P.S. Ken je iemand die dit project net zo belangrijk vindt als wij? Deel dan deze pagina via social media.

 

 

 

Wie ik ben

Ik ben dr. Thijs van Loon en werk als universitair docent, onderzoeker en dierenarts op de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht. 

Wat ik doe 

Hier werk ik in het departement Paard, en ben gespecialiseerd in de veterinaire anesthesie. Mijn onderzoek richt zich vooral op hoe paarden en ezels hun pijn uitdrukken. Vooral hun gezichtsuitdrukkingen zijn nogal expressief! 

Wil je meer over mij weten? Klik dan hier.

 

De achtergrond en het probleem

Bij het geven van pijnstilling aan dieren met pijn, lopen dierenartsen en eigenaren vaak aan tegen het feit dat het dier niet kan aangeven hoeveel pijn het heeft en waar het precies pijn doet. Bij mensen met pijn wordt in veel ziekenhuizen gewerkt met een VAS score (Visueel Analoge Score). Hierbij geeft de patiënt zelf aan hoeveel pijn hij of zij heeft op een schaal van 0 tot 10. Dit werkt goed zolang de patiënt zelf kan aangeven hoeveel pijn hij of zij heeft. Bij jonge kinderen en bijvoorbeeld dementerende bejaarden vormt dit vaak een probleem.

Hiervoor zijn in de loop der jaren veel onderzoeken verricht naar objectieve en betrouwbare meetmethoden om pijn bij dieren meetbaar te maken. Voor het paard zijn ook diverse studies met diverse soorten systemen uitgevoerd. Deze hadden hetzelfde doel: “hoe maak ik een meetsysteem dat op betrouwbare wijze de pijn vaststelt?”

Pijn betrouwbaar meten

De laatste jaren laten diverse studies zien dat samengestelde pijnschalen heel nuttig kunnen zijn bij het meetbaar maken van pijn. Hierbij kun je denken aan gedragsuitingen zoals liggen, rollen en krabben, fysiologische variabelen zoals pols- en ademhalingsfrequentie, en interactieve variabelen zoals aanraking van het zere gebied. Vooral voor koliek- en orthopedische pijn werken deze systemen goed. Daarnaast wordt ook veel onderzoek gedaan naar gezichtsexpressie bij pijn. Er zijn enkele studies verschenen waarbij bepaalde typen pijn (postoperatieve pijn, acute koliekpijn en pijn aan het oog of het gebit) aan de hand van gezichtsexpressie konden worden vastgesteld. Ook voor de ezel lijkt pijnherkenning aan de hand van gezichtsexpressie een nuttige methodiek te zijn.

Door verder onderzoek naar pijnherkenning bij het paard en de ezel te steunen, wordt het mogelijk meer te weten te komen over het objectief meetbaar maken van specifieke typen pijn. Voor elk type pijn moeten meetinstrumenten namelijk opnieuw onderzocht worden en worden getest op betrouwbaarheid. Ook voor de ezel, een dier dat pijn vaak nog veel slechter aangeeft dan het paard, is meer onderzoek nodig om te komen tot bruikbare instrumenten om pijn te meten. 

Het eindresultaat

Ons doel is uiteindelijk te komen tot meetmethoden voor pijn die niet alleen voor dierenartsen en wetenschappers bereikbaar zijn. Wij willen ook dat diereigenaren pijn bij het eigen dier zo goed mogelijk kunnen inschatten. Hiermee zal het dierwelzijn enorm gebaat zijn! Deze wetenschappelijke bevindingen willen via een mobiele app beschikbaar stellen en zo elke dierenarts en eigenaar in de gelegenheid te stellen om pijn bij paarden en ezels objectief en betrouwbaar te meten!

Verbeteren van paardenwelzijn op landelijk niveau
Door het ontwikkelen van onze app - die gratis beschikbaar komt voor alle paardenverzorgers en – eigenaren - willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van paarden in Nederland. Naast het objectief kunnen meten van pijn, bevat onze app namelijk ook een welzijnsdagboek.

De gebruiker wordt door de app gestimuleerd om de voortgang van zijn of haar dier bij te houden;  door in te voeren wat het paard gegeten heeft, hoeveel beweging hij heeft gehad en de verschillende welzijnsregels na te leven, ontstaat er een voor de verzorger goed beeld over de conditie en gezondheid van zijn dier. Daarnaast wordt het mogelijk deze gegevens te delen met een andere verzorger (bijv. in het geval dat meerdere mensen een verzorgpony met elkaar verzorgen), zodat het welzijn van een paard, pony (of ezel) goed gemonitord wordt.

Wat kunnen mensen met de app doen?
In de eerste versie van de app worden het stalmanagement (paarden dagboek) en het stuk pijnherkenning meegenomen. Vanuit de verzorgingsmodule worden in elk geval ook de richtlijnen voor paardenwelzijn meegenomen zoals vastgesteld door de diverse instanties. In een latere fase worden elementen specifiek voor ouder wordende paarden en de PPID-Check toegevoegd.

Wat hebben wij nodig? 

Om de eerste versie van de app te ontwikkelen hebben wij €30.000 nodig. Met het geld dat wij hier bovenop ontvangen kunnen wij extra onderzoek doen naar digitale pijnherkenning bij paarden en ezels.