Verantwoord omgaan met dieren

Normal 8354627245fe9cb8c483b7e738391d709e4bebb0
van totaal € 15.000 (20%)

 “Door de oprichting van het Centre for Sustainable Animal Stewardship te steunen kan iedereen bijdragen aan het vinden van manieren om te komen tot een verantwoorde omgang met dieren, nu en in de toekomst”
dr. Franck Meijboom

 

In Nederland leven veel mensen, maar ook nog eens heel veel dieren. Vaak zorgt dit voor dilemma’s en discussies over hoe mensen met dieren omgaan en hoe mens en dier in harmonie kunnen samenleven. Het Centre for Sustainable Animal Stewardship wil bijdragen aan het duurzaam samen leven van mens en dier door diervraagstukken op een multidisciplinaire en onpartijdige manier vorm te geven zodat rekening wordt gehouden met veterinaire, economische, maar ook de morele, politieke en emotionele aspecten. Het doel is om met alle betrokken partners de achtergrond van maatschappelijke dilemma’s en discussies scherp te krijgen, te verbinden met lopend onderzoek of bestaande expertise, te zoeken naar lacunes in kennis of concepten en op basis hiervan in publiek-private samenwerking nieuwe wegen te zoeken in onze dagelijkse omgang met dieren.

 

Het Centre for Sustainable Animals Stewardship is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Wageningen UR.

Franck Meijboom

f.l.b.meijboom1@uu.nl