Dierenmishandeling geen kans!

Normal e150583a3b0b99d852874509b4e99099c72e2ad1
van totaal € 106.500 (37%)

 

Dierenmishandeling vaak een signaal van huislijk geweld

Hoe denk je eigenlijk over dierenmishandeling? Verschrikkelijk, toch? En huiselijk geweld? Net zo afschuwelijk! Maar wist je dat al een kleine aanwijzing van dierenmisbehandeling een signaal kan zijn voor de aanwezigheid van geweld binnen een gezin of daarbuiten?

Het LED biedt ondersteuning aan dierenartsen

Dus wanneer een dierenarts zich zorgen maakt over de toestand van een dier, moet hij dit onmiddellijk kunnen melden. En er moet meteen actie op worden ondernomen. Daarom richten wij het “Landelijk Expertisecentrum Dierenmishan-deling” (LED) op zodat wij dierenartsen 24/7 kunnen ondersteunen in het melden van dierenmishandeling, en verder geweld kunnen voorkomen.

Maak het verschil

Vind je ook dat wij geweld geen kans mogen geven? Maak dan het verschil en ondersteun ons project. 

 

Wie ik ben

Ik ben dr. Nienke Endenburg, GZ psycholoog, en werk als universitair docent in het departement Dier en Wetenschap en Maatschappij op de faculteit Diergeneeskunde UU. Mijn promotie onderzoek was gericht op de interactie tussen mens en dier, met een bijzondere focus op het effect van huisdieren op de ontwikkeling van kinderen. Sinds 2000 heb ik ook een eigen praktijk, waar ik me vooral richt op kinder- en gezondheidspsychologie.  

Wat ik doe

Mijn onderzoek richt zich vooral op het effect van dieren op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, het gedrag van gezellschapsdieren, dierenwelzijn, dierenmishandeling en huiselijk geweld. Daarnaast verzorg ik veel onderwijs in Nederland en Duitsland, en ben betrokken bij een aantal organisaties rondom dieren, dierenwelzijn en diergeneeskunde. 

Wil je meer over mij weten? Klik dan hier

 

 

Het probleem

De laatste jaren wordt er in de media veel aandacht besteed aan het onderwerp dierenmishandeling. Onduidelijk is echter nog steeds om hoeveel gevallen van daadwerkelijke dierenmishandeling en verwaarlozing het per jaar gaat. Dierenmishandeling is echter niet een op zichzelf staand maatschappelijk fenomeen. Uit Amerikaans en Engels onderzoek blijkt dat er een sterke samenhang is tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. In Nederland is hierover nog niet veel onderzoek gedaan. Er is een multidisciplinaire aanpak nodig is om deze problemen effectief  te signaleren, duiden en vervolgen.

De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld is dermate sterk dat signalen van dierenmishandeling als een “early warning sign” kunnen worden beschouwd in de ontwikkeling van psychopathologie van kinderen en volwassenen. Het is dus van het allergrootste belang dat er in een vroeg stadium wordt opgespoord en gemeld.  Het wordt steeds duidelijker dat het combineren van kennis belangrijk is: forensisch medisch onderzoek op dieren put uit meerdere disciplines.

Wat wij willen doen

Om efficiënt met meerdere partijen samen te werken is een Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) nodig.

De doelstelling is dat wij specifiek de eerstelijns dierenarts gaan ondersteunen in het herkennen en melden van dierenmishandeling. In navolging van het Landelijke Expertise Centrum Kindermishandeling (het LECK) willen we de eerstelijnsdierenarts de mogelijkheid geven om 24/7 in contact te treden met een forensich en veterinair expert, zodat eventueel direct kan worden gereageerd – zowel veterinair medisch als juridisch.

Het eindresultaat

Deze dienst, het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling, (LED) is dus heel belangrijk om direct in het veld verandering teweeg te brengen. Voor de organisatie en de bemensing van het LED is geld nodig.

 

Iedere bijdrage telt!

Wij zijn erg dankbaar voor iedere bijdrage. Samen maken wij het verschil!