Hoe willen wij omgaan met onze dieren?

Normal 000093c85bfe1f2ab3c6db3f0b0a1c36cc3042cd
van totaal € 15.000 (20%)

Hallo,

Wat fijn dat je op mijn pagina komt kijken!

Dieren in onze samenleving

In Nederland zijn we erg gehecht aan onze dieren. Ze zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Toch staat de manier waarop we met hen omgaan onder druk. Er komen steeds meer vragen zoals: wat mag als je dieren houdt en wat mag niet? En waarom wel of juist niet?

Verschil van mening

Mensen verschillen nogal eens van mening hierover. Dat is maar goed ook, want zo kun je van elkaar leren. Je moet dan wel bij elkaar willen komen om het erover te hebben. Maar mensen met een verschillende mening met elkaar in contact brengen is niet altijd makkelijk... 

Mijn team en ik gaan het initiatief nemen en het gesprek tussen de verschillende partijen op gang helpen. 

Maak het verschil

Vind jij ook dat wij het met z’n allen moeten hebben over de omgang met dieren? Maak dan het verschil en ondersteun ons project. 

Met een diervriendelijke groet, 

Franck

P.S. Ken je iemand die dit project net zo belangrijk vindt als jij en ik? Deel dan deze pagina via social media.

Wie ik ben

Ik ben dr. Franck Meijboom. Ik heb theologie en ethiek aan de universiteiten van Utrecht (NL) en Aberdeen (UK) gestudeerd.

Wat ik doe 

Als Universitair Hoofddocent ben ik verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en werkzaam bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast ben ik Hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship.

Wil je meer over mij weten? Klik dan hier.

 

Het probleem

In Nederland leven veel mensen en dieren op een klein oppervlak dicht bij elkaar. We houden dieren voor productie, als gezelschap en voor onderzoek. Maar er leven ook dieren om ons heen in het wild.

Hoe moeten wij op een goede manier met al deze dieren omgaan? En wat is goed? Hoe kunnen mensen en dieren in harmonie samenleven? Belangrijke vragen die regelmatig leiden tot discussie. 

Wat wij willen doen

Wij denken dat er behoefte is aan een vernieuwende aanpak. Een aanpak die wetenschap en maatschappij met elkaar verbindt en ruimte biedt voor een constructieve dialoog over diervraagstukken. Wij willen in die behoefte voorzien. 

Wij richten ons op actuele, maar ook op toekomstige maatschappelijke thema’s rondom het samenleven van mens en dier. Zo kunnen wij problemen tijdig signaleren, bespreekbaar maken en op de agenda zetten.

Enkele actuele thema's: 

  • Welzijn van vleeskippen
  • Omgang met dieren waarvan mensen overlast ondervinden, zoals ratten, muizen of ganzen
  • Gebruik van dieren in de zorg
  • Aanpassen van dieren aan menselijke behoeften: hoe ver mogen wij daarmee gaan?

Het eindresultaat

Wij willen tot oplossingen komen die breed gedragen en toekomstbestendig zijn. Dat vraagt om een brede aanpak die wetenschappelijk is onderbouwd en voldoet aan de wensen vanuit de maatschappij. En daarmee is uiteindelijk iedereen - dier én mens - bij gebaat.

Iedere bijdrage telt!

Wij zijn erg dankbaar voor iedere bijdrage. Samen maken wij het verschil!