Onze kernwaarden


 

Impact: Wij geloven in het maatschappelijke belang van hetgeen wij doen. Wij willen substantieel bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van onze dieren, de manier waarop wij voor hun zorgen, en een gelukkiger samenleven van mens en dier.

Verbinding: Wij leggen de link tussen maatschappij en onderzoek op gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en gespecialiseerde patiëntenzorg.

Betrokkenheid: Wij betrekken onze Vrienden in hetgeen wij doen.

Openheid: Vrienden hebben geen geheimen voor elkaar. Daarom zijn wij open in alles wat wij doen. Wat betreft de donaties van onze vrienden beloven wij dat 100% naar hun gekozen project gaat. 

Dankbaarheid: Zonder onze vrienden is ons werk niet mogelijk. Hiervoor zijn wij elke dag opnieuw dankbaar en wij doen ons best om dit te laten zien.