ANBI


Jouw bijdrage goed besteed

Vrienden Diergeneeskunde is een fonds op naam ongebracht bij het Utrechts Universiteitsfonds. Het Utrechts Universiteitsfonds (en daardoor ook Vrienden Diergeneeskunde), is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat jouw bijdrage volledig ten goede komt aan het doel waaraan je geeft.

Het RSIN/fiscaal nummer van het U-fonds is 26.10.577.

 

Aftrek inkomstenbelasting

Wist je trouwens dat je voor jouw bijdrage mogelijk aftrek kunt krijgen in jouw jaarlijkse aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting? Voor meer informatie kijk hier

Heb je een onderneming? Kijk dan hier.

Heb je verder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.