ANBI


Jouw bijdrage goed besteed

Het Utrechts Universiteitsfonds (U-fonds), en daardoor ook het Fonds op Naam Vrienden Diergeneeskunde, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat jouw bijdrage volledig ten goede komt aan het doel waaraan je geeft.

Het RSIN/fiscaal nummer van het U-fonds is 26.10.577.

 

Aftrek inkomstenbelasting

Wist je trouwens dat je voor jouw bijdrage mogelijk aftrek kunt krijgen in jouw jaarlijkse aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting? Voor meer informatie kijk hier

Heb je een onderneming? Kijk dan hier.

Heb je verder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.